OPIS AKWENU - DANE Z ROKU 2005

RODZAJ ZBIORNIKA
Kaminiołom wapienia
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ
30 metrów
WIDOCZNOŚĆ
2 do 8 metrów
POWIERZCHNIA
ha

Ładny kamieniołom o niewielkich rozmiarach, pionowe ściany półki skalne. Na akwenie znajdują się bojki. Możliwość prowadzenia szkoleń, dobry dostęp do wody. Na głębokości ok. 20 m widoczność spada i konieczne jest użycie oświetlenia.

BAZA NURKOWA

Najbliższe centrum nurkowe to WAŁBRZYSKIE CENTRUM NURKOWE.

DOJAZD

FAUNA I FLORA

Roślinność wodna jest bardzo uboga. W zbiorniku dominuje okoń oraz występują raki.

ZAGROŻENIA

Brak.

ZAKWATEROWANIE

Brak danych.

GASTRONOMIA

W pobliżu brak jest jakiejkolwiek gastronomii.