OPIS AKWENU - DANE Z ROKU 2005

RODZAJ ZBIORNIKA
Kaminiołom kwarcytu
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ
16 metrów
WIDOCZNOŚĆ
2 do 6 metrów
POWIERZCHNIA
ha

Zbiornik usytuowany jest na terenie czynnego kamieniołomu kwarcytu „KŁK Jegłowa”, o czym informują tablice z napisami „Wstęp surowo wzbroniony”, dlatego nie wiemy czy można tutaj nurkować w ciągu tygodnia (my nurkowaliśmy w niedzielę). Według relacji lokalnych nurków zbiornik w niektórych miejscach posiada bardzo ciekawie uformowane dno w postaci kamiennych płyt i kamiennych łupków zlokalizowanych na głębokości 6 metrów. Podczas naszego nurkowania natrafiliśmy na sporą liczbę zatopionych drzew i krzewów oraz wszelkiego rodzaju żelastwo po eksploatacji kamieniołomu.

BAZA NURKOWA

Najbliższe centrum nurkowe to WAŁBRZYSKIE CENTRUM NURKOWE

DOJAZD

FAUNA I FLORA

Roślinność wodna jest bardzo uboga. W zbiorniku dominuje okoń oraz występują raki.

ZAGROŻENIA

Na dnie jest sporo gałęzi, niewielkich drzewek, w które łatwo można się zaplątać.

ZAKWATEROWANIE

Brak danych.

GASTRONOMIA

W pobliżu brak jest jakiejkolwiek gastronomii.