605 266 052

WITEK SERAFIN

Instruktor nurkowania PADI MSDT #630298

Uprawnienia instruktorskie od 2005 roku

STOPNIE NURKOWE