605 266 052

WITEK SERAFIN

Instruktor nurkowania PADI #630298

Uprawnienia instruktorskie od 2004 roku

STOPNIE NURKOWE

INSTRUKTOR SPECJALIZACJI