DEEP DIVER

NURKOWANIE GŁĘBOKIE

Kurs ten zaznajamia nurków z ryzykiem, planowaniem, organizacją oraz przeprowadzeniem bezpiecznego nurkowania bezdekompresyjnego do głębokości 40 metrów przy użyciu powietrza w ramach limitów nurkowania rekreacyjnego.

ORGANIZACJA KURSU

Kurs organizowany jest zarówno dla osób indywidualnych jak również grupowo. Terminy i godziny zajęć, w miarę możliwości staram się dopasowywać wg potrzeb kursantów.  Zajęcia na wodach otwartych prowadzone są najczęściej na jeziorze Tarnobrzeskim lub na innym zbiorniku po uzgodnieniu z kursantem.

WYMAGANIA FORMALNE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

SZKOLENIE TEORETYCZNE

SZKOLENIE PRAKTYCZNE