RESCUE DIVER

NUREK RATOWNIK

Kurs dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności do oceny ryzyka i zagrożeń na akwenach wodnych, dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi, udzielania pierwszej pomocy.

Jest to niezbędny kurs dla osób, które zamierzają zakwalifikować się na kursy Divemastera PADI oraz wyższe.

ORGANIZACJA KURSU

Kurs organizowany jest zarówno dla osób indywidualnych jak również grupowo. Terminy i godziny zajęć, w miarę możliwości staram się dopasowywać wg potrzeb kursantów.  Zajęcia na wodach otwartych prowadzone są najczęściej na jeziorze Tarnobrzeskim lub na innym zbiorniku po uzgodnieniu z kursantem.

WYMAGANIA FORMALNE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

SZKOLENIE TEORETYCZNE

SZKOLENIE PRAKTYCZNE