OPEN WATER DIVER

KURS PODSTAWOWY

Ukończenie tego kursu uprawnia do nurkowania na max. głębokość 18 m z osobą o podobnych lub wyższych uprawnieniach.

Uwaga: nurkowie w wieku 10-14 lat otrzymują certyfikat Junior Open Water Diver i mogą nurkować do maks. głębokości 12 m.

ORGANIZACJA KURSU

Kurs organizowany jest zarówno dla osób indywidualnych jak również grupowo. Terminy i godziny zajęć, w miarę możliwości staramy się dopasowywać wg potrzeb kursantów. Zajęcia basenowe prowadzone są na pływalni krytej w Cmolasie k/Kolbuszowej. Zajęcia na wodach otwartych prowadzone są najczęściej na jeziorze Tarnobrzeskim.

WYMAGANIA FORMALNE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

SZKOLENIE TEORETYCZNE

SZKOLENIE PRAKTYCZNE