DIVEMASTER

DIVEMASTER

Pierwszy profesjonalny kurs nurkowy PADI.
Nie jest to kurs typowo szkoleniowy, jest bardziej podsumowaniem dotychczasowego doświadczenia.
Divemaster może prowadzić grupy nurkowe oraz asystuje instruktorowi, posiada wiedzę z teorii nurkowania na poziomie instruktorskim.

ORGANIZACJA KURSU

Kurs Divemaster może być organizowany w formie praktyki gdzie kandydat realizuje powierzone mu zadania podczas zajęć z innymi kursantami. Jest to najbardziej zalecana forma realizacji kursu. W przypadku braku kursantów, ich rolę mogą odgrywać certyfikowani juz nurkowie lub pozostali kandydaci na Divemastera lub instruktor.

WYMAGANIA FORMALNE

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

SZKOLENIE TEORETYCZNE

SZKOLENIE PRAKTYCZNE