RESCUE DIVER - nurek ratownik
Kurs dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności do oceny ryzyka i zagrożeń na akwenach wodnych, dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi, udzielania pierwszej pomocy.

Jest to niezbędny kurs dla osób, które zamierzają zakwalifikować się na kursy Divemastera PADI oraz wyższe.
Ukończone 15 lat (12 lat - wersja Junior Rescue Diver), posiadanie stopnia AOWD lub równorzędnego z innych organizacji. Wymagany kurs reanimacji i pierwszej pomocy (zalecany EMERGENCY FIRST RESPONSE i nie starszy niż 2 lata)
Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych kursant musi zapoznać się i podpisać następujące formularze:
  • Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • Oświadczenie medyczne
  • Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania 
 
Kursant powinien posiadać kompletny sprzęt na czas trwania kursu, (SKAFANDER, BUTLA, AUTOMAT ODDECHOWY, JACKET, PŁETWY, MASKA). Jeśli nie posiada własnego sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia.
 
Na zajęcia teoretyczne składa się 5 sesji, które obejmują min.:
- autoratownictwo
- stres nurkowy - rozpoznawanie i postępowanie
- sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
- procedury udzielania pierwszej pomocy
- gotowość do udzielania pierwszej pomocy
- kierowanie akcją ratunkową
- zasada działania sprzętu nurkowego
- typowe problemy ze sprzętem nurkowym oraz awarie
Na szkolenie praktyczne sklada się szereg sesji treningowych obejmujących ponizsze zagadnienia wypadków nurkowych:
- autoratownictwo
- zmęczony nurek
- spanikowany nurek
- pomoc z brzegu, łodzi lub pomostu (reagujący nurek)
- nurek z problemami pod wodą
- zaginiony nurek
- wydobycie niereagującego nurka na powierzchnię
- niereagujący nurek na powierzchni
- wyjście z niereagującym nurkiem z wody
- pierwsza pomoc w urazach ciśnieniowych i podawanie tlenu
- pomoc z brzegu/łodzi:
- niereagujący (nieoddychający) nurek na powierzchni
 
Kurs organizowany jest zarówno dla osób indywidualnych jak również grupowo. Terminy i godziny zajęć, w miarę możliwości staramy się dopasowywać wg potrzeb kursantów. Cześć zajęć odbywa się na basenie w Cmolasie. Ćwiczenia na wodach otwartych prowadzone są najczęściej w kamieniołomie "Zakrzówek" w Krakowie, który oferuje doskonałe warunki do nurkowania. Opcjonalnie zajęcia odbywają się na zbiorniku Machowskim koło Tarnobrzega.