OPEN WATER DIVER - kurs podstawowy
Ukończenie tego kursu uprawnia do nurkowania na max. głębokość 18 m z osobą o podobnych lub wyższych uprawnieniach. Uwaga: nurkowie w wieku 10-14 lat otrzymują certyfikat Junior Open Water Diver i mogą nurkować do maks. głębokości 12 m.
Minimalny wiek: 15 lat lub 10 lat dla Junior OWD. Osoby od 15 roku życia mogą nurkować do 18 m.
Wymagana umiejętność pływania w stopniu umożliwiającym przepłynięcie 200 m bez płetw lub 300 m w płetwach. Styl pływacki dowolny lub bezstylowo. Należy również wykazać się umiejętnością "leżenia na wodzie" przez czas 10 minut.
Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych kursant musi zapoznać się i podpisać następujące formularze:
  • Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • Oświadczenie medyczne
  • Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania 
 
Na czas trwania kursu, cały sprzęt do nurkowania (SKAFANDER, BUTLA, AUTOMAT ODDECHOWY, JACKET, PŁETWY, MASKA) zabezpiecza instruktor nurkowania ... nie mniej jednak, jeśli ktoś posiada własne płetwy lub maskę zalecane jest ich zabranie ze sobą.
 
Obejmuje 5 wykładów (łącznie ok. 10 godzin) oraz pracę własną z podręcznikiem, egzamin sprawdzający w postaci pisemnego testu wyboru.
Obejmuje 5 zajęć prowadzonych na basenie (lub w warunkach baseno-podobnych). Podczas tych 5-ciu spotkań kursant ma za zadanie opanować kilkanaście różnorodnych ćwiczeń.
Po prawidłowym opanowaniu programowych ćwiczeń na basenie kolejnym etapem jest udział w zajęciach na wodach otwartych.
Należy obowiązkowo wykonać pod nadzorem instruktora 4 nurkowania do maksymalnej głębokości 18 m. Czas każdego nurkowania nie może być krótszy niż 20 minut. Podczas nurkowań na wodach otwartych kursant wykonuje pod wodą większość ćwiczeń, które wcześniej opanowywał na basenie.
 
Kurs organizowany jest zarówno dla osób indywidualnych jak również grupowo. Terminy i godziny zajęć, w miarę możliwości staramy się dopasowywać wg potrzeb kursantów. Zajęcia basenowe prowadzone są na pływalni krytej w Cmolasie. Zajęcia na wodach otwartych prowadzone są najczęściej w kamieniołomie "Zakrzówek" w Krakowie, który oferuje doskonałe warunki do nurkowania. Opcjonalnie zajęcia odbywają się na zbiorniku Machowskim koło Tarnobrzega.