ENRICHED AIR DIVER -
nurkowanie nitroksowe
Kurs ten ma zaznajomić z procedurami, korzyściami, zasadami bezpieczeństwa i teorią bezdekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu.
 
Ukończone 12 lat, stopień OWD lub AOWD, udokumentowane 10 nurkowań.
Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych kursant musi zapoznać się i podpisać następujące formularze:
  • Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • Oświadczenie medyczne
  • Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania 
 
Nacisk położono na mieszanki EANx32 i EANx36 (mieszanki najczęściej używane w nurkowaniach rekreacyjnych).
Szkolenie podkreśla rolę właściwych procedur zapewniających bezpieczeństwo oraz realistycznie przedstawia wady i zalety nurkowania na wzbogaconym powietrzu. Teoria obejmuje planowanie nurkowania na nitroksie wg specjalnych tabel introksowych lub planowanie na komputerze nitroksowym.

Część praktyczna obejmuje 2 nurkowania na nitroksie, umiejętność analizowania zawartości butli czujnikiem tlenowym, opis butli przed nurkowaniem, wyznaczanie limitu bezdekompresyjnego dla odpowiedniej mieszanki.

Umiejętność nurkowania na nitroksie jest niezbędnym wymogiem dla rozpoczęcia jakiegokolwiek kursu technicznego.