UNDERWATER NAVIGATOR -
podwodna nawigacja
Kurs ten rozwija wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz naturalnych cech otoczenia pod wodą.
 
Posiadanie stopnia OWD lub równorzędnego innej organizacji nurkowej.
Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych kursant musi zapoznać się i podpisać następujące formularze:
  • Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • Oświadczenie medyczne
  • Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania 
 
Na teorię przeznaczone jest 5 godzin wykładów.

3 nurkowania, podczas których kursant zdobywa umiejętności w zakresie:

- określania odległości pod wodą
- nawigacji naturalnej pod wodą
- korzystania z tzw. wzorów nurkowych
- nawigacji z kompasem
- odnajdywania miejsc nurkowych.