DIVEMASTER
Pierwszy profesjonalny kurs nurkowy PADI.
Nie jest to kurs typowo szkoleniowy, jest bardziej podsumowaniem dotychczasowego doświadczenia.
Divemaster może prowadzić grupy nurkowe oraz asystuje instruktorowi, posiada wiedzę z teorii nurkowania na poziomie instruktorskim.
Wymagania wstępne
 • certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver.
 • ukończone 18 lat.
 • 40 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym
 • ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 
Teoria obejmuje wykłady, pracę własną ze zbiorem pytań z zakresu fizyki, fizjologii, sprzętu, Egzamin składa się z 8 sekcji, w których znajdują się wszystkie z powyższych zagadnień. Aby pozytywnie ukończyć egzamin należy osiągnąć poziom minimum 75% poprawnych odpowiedzi w każdej z sekcji.
 • rola oraz charakterystyka Divemastera PADI,
 • nadzorowanie certyfikowanych nurków,
 • asystowanie podczas szkolenia,
 • wprowadzenie do teorii nurkowania,
 • fizyka,
 • fizjologia,
 • sprzęt,
 • teoria dekompresji i tabele nurkowe RDP,
 • programy prowadzone przez Divemastera,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • biznes nurkowy,
 • twoja kariera w nurkowaniu.
 

Na początku kursant podlega ocenie umiejętności :
pływackich: przepłynięcie na czas: dowolnym stylem 400 m, 800 m w płetwach, utrzymanie na powierzchni wody przez 15 min.,
ratowniczych: holowanie bezwładnego nurka przez 100 metrów w pełnym ekwipunku
nurkowych: wymiana pod wodą całego sprzętu nurkowego (z wyjątkiem skafandra i balastu) z partnerem, oddychając z jednego drugiego stopnia automatu.
Kolejnym etapem jest nauka prezentowania pod wodą 24 ćwiczeń w jakości demonstracyjnej.
Kandydaci na Divemastera muszą pomyślnie zaliczyć określone
zadania na wodach otwartych, warsztaty i praktyki oraz nadzorowanie kursantów podczas prowadzenia zajęć w wodzie.
 
Kurs Divemaster może być organizowany w formie praktyki gdzie kandydat realizuje powierzone mu zadania podczas zajęć z innymi kursantami. Jest to najbardziej zalecana forma realizacji kursu. W przypadku braku kursantów, ich rolę mogą odgrywać certyfikowani juz nurkowie lub pozostali kandydaci na Divemastera lub instruktor.