DEEP DIVER - nurkowanie głębokie
Kurs ten zaznajamia nurków z ryzykiem, planowaniem, organizacją oraz przeprowadzeniem bezpiecznego nurkowania bezdekompresyjnego do głębokości 40 metrów przy użyciu powietrza w ramach limitów nurkowania rekreacyjnego.
 
Posiadanie stopnia AOWD lub równorzędnego innych organizacji. Ukończone 15 lat.
Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych kursant musi zapoznać się i podpisać następujące formularze:
 • Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
 • Oświadczenie medyczne
 • Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania 
 
Na teorię przeznaczone jest 5 godzin wykładów o następującej tematyce:
 • nurkowanie głębokie - czyli dlaczego i jak nurkować głęboko?
 • definicja: "nurkowanie głębokie" oraz limity głębokości
 • sprzęt, konfiguracja do nurkowania głębokiego
 • nurkowanie głębokie - stosowane techniki
 • zagadnienia narkozy azotowej
 • choroba dekompresyjna
 • latanie samolotem po nurkowaniu, podróż w góry oraz nurkowanie wysokościowe
 • jak zaplanować nurkowanie rekreacyjne, czyli RDP
Podczas szkolenia praktycznego wykonywane są 4 nurkowania bezdekompresyjne z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa:
np. prawidłowa konfiguracja sprzętu, przygotowanie butli depozytowej, wykonanie przystanku bezpieczeństwa, częsta kontrola przyrządów pomiarowych, umiejętność posługiwania się zestawem tlenowym itp.).
 
Zalecane posiadanie suchego skafandra oraz zestaw dwubutlowy ewentualnie butla pojedyncza z dwoma zaworami (na dwa pierwsze stopnie automatów), latarka, bojka sygnalizacyjna.