ADVANCED OPEN WATER DIVER - kurs zaawansowany
Kurs ten kwalifikuje do nurkowania z partnerem na max. głębokość 30 m.
Ukończenie kursu AOWD umożliwia uczestnictwo we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI, a także w kursie Rescue Diver.
Ukończone 15 lat (12 lat - wersja Junior Advanced Open Water Diver) oraz posiadanie stopnia OWD lub równorzędnego z innych organizacji nurkowych. Kurs ten kwalifikuje do nurkowania z partnerem na max. głębokość 30 m. Osoby pomiędzy 12 a 15 mogą ukończyć kurs Junior Advanced i kwalifikacje do nurkowań na maksymalną głębokoś do 21 m
 
Kursant powinien posiadać kompletny sprzęt na czas trwania kursu, (SKAFANDER, BUTLA, AUTOMAT ODDECHOWY, JACKET, PŁETWY, MASKA). Jeśli nie posiada własnego sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia.
 
Praca z podręcznikiem oraz odpowiedzi na zawarte w nim pytania kontrolne. Zaliczyć trzy Sprawdziany wiedzy właściwe dla wykonanych nurkowań typu Adventure.
Kurs obejmuje pięć nurkowań posiadających charakter specjalizacji. Dwa nurkowania są obowiązkowe: głębokie i nawigacyjne. Nurkowanie głębokie musi byc przeprowadzone w zakresie głębokości 20 - 30 m.
Pozostałe trzy nurkowania są do wyboru. Może to być: nurkowanie nocne, doskonała pływalność zerowa, nurkowanie wrakowe, nurkowanie w suchym skafandrze, nurkowanie nitroksowe, nurkowanie wielopoziomowe, poszukiwanie i wydobywanie.
 
Kurs organizowany jest zarówno dla osób indywidualnych jak również grupowo. Terminy i godziny zajęć, w miarę możliwości staramy się dopasowywać wg potrzeb kursantów. Zajęcia na wodach otwartych prowadzone są najczęściej w kamieniołomie "Zakrzówek" w Krakowie, który oferuje doskonałe warunki do nurkowania. Opcjonalnie zajęcia odbywają się na zbiorniku Machowskim koło Tarnobrzega.