Naczelną ideą jest tutaj całkowite odejście do perfekcyjnego wykonywania ćwiczeń - liczy się przede wszystkim opanowanie kolejności priorytetowego postępowania oraz uproszczenie wielu technik pierwszej pomocy.
Takie podejście znacznie ułatwia i przyspiesza zdobywanie odpowiednich umiejętności ale przede wszystkim ma wzmacniać wiarę i przekonanie, w skuteczność naszych poczynań podczas udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
Kurs obejmuje :
           
      Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)   Pierwsza Pomoc Tlenowa